samen zoeken wij een weg uit het labyrint van uw gedachten

Praktijkinformatie van Labyrinthe

Wilt u zich aanmelden als cliënt, dan vindt u hier alle praktische informatie over de procedure met verzekeringen, wachttijden en andere algemene praktijkinformatie.

Verzekerde kosten

De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering indien er een erkende DSM-V-diagnose gesteld is en u een verwijzing heeft van de huisarts. Op de verwijzing moet duidelijk staan of het een verwijzing voor de Basis GGZ of voor de Specialistische GGZ betreft met een korte toelichting op uw problemen. In 2021 heeft Labyrinthe met bijna alle zorgverzekeraars een contract voor zowel de Generalistische basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ.

 Labyrinthe heeft in 2021 géén  contract met Menzis (Anderzorg,  Hema, PMA). Dit houdt in dat u bij bovengenoemde verzekeraar niet alles vergoed krijgt, behalve als u een restitutie polis heeft. 

Het verplichte eigen risico - in 2021 is dit 385 euro - wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen. 


https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedi...

Diagnoses die niet meer worden vergoed

De vergoeding geldt niet voor aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen en andere problemen, geclassificeerd als de V-codes. Ik kan u hier nader over informeren. 

Mocht uw diagnose onder de V-codes vallen en u wenst verdere behandeling, dan betaalt u deze zelf. Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen worden via een zogenoemd overig product bij u in rekening gebracht. Per consult wordt het maximum NZA tarief van € 109,76  gehanteerd. Neem contact op

Wachttijd

De wachttijd tussen aanmelding en intake is op dit moment zó lang geworden dat er geen ruimte is voor nieuwe aanmeldingen. Het is op dit moment dan ook niet mogelijk om u aan te melden. Dit geldt zowel voor de  BGGZ als de SGGZ (05-10-2021). Helaas kan ik geen cliënten meer aannemen die verzekerd zijn bij CZ(OHRA, Nationale Nederlanden, Just) dit heeft te maken met mijn omzetplafond.

Direct aansluitend op de intake start de behandeling er is dus geen behandelingswachttijd in mijn praktijk. De wachttijd is niet afhankelijk van uw hoofddiagnosegroep. 

De aanmeldingswachttijd is voor de Basis GGZ en voor de Gespecialiseerde GGZ hetzelfde.


"Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen" (de treeknormen).   


                  

Meer informatie

No show

Verschijnt u niet op uw afspraak, dan vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van de afspraak niet. Als u een afspraak niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, komen de kosten van deze sessie voor uw rekening. Als uw behandelaar mag ik hiervoor zelf een tarief bepalen, bij Labyrinthe zal een bedrag van € 50,00 bij u in rekening gebracht worden. 


Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over mijn handelswijze of andere aspecten van de behandeling dan kunt u dit met mij bespreken. Een misverstand of miscommunicatie kunnen oorzaken zijn van een klacht. Komen we er samen niet uit of voelt u zich niet voldoende gehoord dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP.


Spoedgevallen

De praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts of na 17.00 uur met de huisartsenpost.


Corona Virus

Face to face gesprekken gaan zoveel mogelijk door op de praktijk. Labyrinthe  volgt hierin de richtlijnen van het RIVM. Ik vraag u dan ook om bij klachten, verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts niet naar de praktijk te komen. De afspraak kan in zo'n geval altijd via beveiligd beeldbellen met het programma WeSeeDo of MDO beeldbellen doorgaan. 

Labyrinthe
Cannaertserf 6
Breda,  4824 GC


KvK-Nummer 

20154122

Mobiel 

06 – 342 12 688


E-mail 
info@labyrinthe.nl

Behandelingstijden

Dinsdag 9:00-15:00
Woensdag 9:00-12:30
Donderdag 9:00-17:00


Telefonisch spreekuur enkel op 

Donderdag 

12:30 - 13:00

06 - 342 12 688

Labyrinthe biedt verschillende psychotherapeutische behandelingen aan in Breda.