samen zoeken wij een weg uit het labyrint van uw gedachten

Praktijkinformatie van Labyrinthe

Wilt u zich aanmelden als cliënt, dan vindt u hier alle praktische informatie over de procedure met verzekeringen, wachttijden en andere algemene praktijkinformatie.

Verzekerde kosten

De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering indien er een erkende DSM-V-diagnose gesteld is en u een verwijzing heeft van de huisarts. 

In 2019 heeft Labyrinthe met bijna alle zorgverzekeraars een contract voor zowel de Generalistische basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ. Labyrinthe heeft in 2019 géén  contract met Menzis (Anderzorg,  Hema). Dit houdt in dat u bij bovengenoemde verzekeraar niet alles vergoed krijgt, behalve als u een restitutie polis heeft. 

Het verplichte eigen risico - in 2019 is dit 385 euro - wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen. 

Diagnoses die niet meer worden vergoed

De vergoeding geldt niet voor aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen en andere problemen, geclassificeerd als de V-codes. Ik kan u hier nader over informeren. 


Mocht uw diagnose onder de V-codes vallen en u wenst verdere behandeling, dan betaalt u deze zelf. Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen worden via een zogenoemd overig product bij u in rekening gebracht. Neem contact op

Wachttijd

De wachttijd tussen aanmelding en de eerste afspraak(intake) is op dit moment langer dan 12 weken voor zowel BGGZ als SGGZ. Het is dan ook op dit moment niet mogelijk om u aan te melden(1 juli 2019).  

Direct aansluitend op de intake start de behandeling er is dus geen behandelingswachttijd in mijn praktijk. De wachttijd is niet afhankelijk van uw hoofddiagnosegroep. 

Helaas moet ik aangeven op dit moment geen CZ (OHRA, Delta Loyd) verzekerden aan te nemen(1 juli 2019).

De aanmeldingswachttijd is voor de Basis GGZ en voor de Gespecialiseerde GGZ hetzelfde.


"Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen."                             (de treeknormen)

Meer informatie

No show

Verschijnt u niet op uw afspraak, dan vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van de afspraak niet. Als u een afspraak niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, komen de kosten van deze sessie voor uw rekening. Als uw behandelaar mag ik hiervoor zelf een tarief bepalen. Ik zal u hierover bij de aanvang van de therapie nader informeren. 


Labyrinthe
Cannaertserf 6
Breda,  4824 GC


KvK-Nummer 

20154122

Mobiel 

06 – 342 12 688


E-mail 
info@labyrinthe.nl

Behandelingstijden

Dinsdag 9:00-15:00
Woensdag 9:00-12:30
Donderdag 9:00-17:00


Telefonisch spreekuur enkel op 

Donderdag 

12:30 - 13:00

06 - 342 12 688

Labyrinthe biedt verschillende psychotherapeutische behandelingen aan in Breda.