samen zoeken wij een weg uit het labyrint van uw gedachten

Praktijkinformatie van Labyrinthe

Wilt u zich aanmelden als cliënt, dan vindt u hier alle praktische informatie over de procedure met verzekeringen, wachttijden en andere algemene praktijkinformatie.

Verzekerde kosten

De behandeling van psychische stoornissen door een vrijgevestigde zorgaanbieder wordt vergoed vanuit de basisverzekering indien er een erkende DSM-V-diagnose gesteld is en u een verwijzing heeft van de huisarts. Op de verwijzing moet duidelijk staan of het een verwijzing voor de Basis GGZ of voor de Specialistische GGZ betreft met een korte toelichting op uw problemen. In 2024 heeft Labyrinthe met bijna alle zorgverzekeraars een contract voor zowel de Generalistische basis GGZ als de Gespecialiseerde GGZ.

 Labyrinthe heeft in 2024 géén  contract met Menzis (Anderzorg,  Hema, VinkVink). Dit houdt in dat u bij bovengenoemde verzekeraar niet alles vergoed krijgt, behalve als u een restitutie polis heeft. Let goed op de voorwaarden voor een GGZ behandeling. 

Het verplichte eigen risico - in 2024 is dit 385 euro - wordt door uw zorgverzekeraar in mindering gebracht op uw vergoedingen. 

 

Independer: Vergoedingen zorgverzekering Labyrinthe

Diagnoses die niet meer worden vergoed

De vergoeding geldt niet voor aanpassingsstoornissen, identiteitsproblemen, werk- en relatieproblemen en andere problemen, geclassificeerd als de V-codes. Ik kan u hier nader over informeren. 

Mocht uw diagnose onder de V-codes vallen en u wenst verdere behandeling, dan betaalt u deze zelf. Behandelingen die niet onder de verzekerde zorg vallen worden via een zogenoemd overig product bij u in rekening gebracht. Het OZP tarief is 98% van het door de NZa vastgestelde tarief. 

 

 

Neem contact op

 

Wachttijd

Op dit moment heb ik een cliëntenstop in moeten stellen, het is helaas niet mogelijk u aan te melden bij mijn praktijk. Ook is het momenteel niet mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden. De wachttijd is te lang geworden, langer dan 16 weken. Dit geldt zowel voor BGGZ als SGGZ(laatste update 1 juli 2024).

Direct aansluitend op de intake start de behandeling er is dus geen behandelingswachttijd in mijn praktijk. De wachttijd is niet afhankelijk van uw hoofddiagnosegroep of zorgverzekeraar. 

 

"Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met mij of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen" (de treeknormen).   

 

 Zorgprestatiemodel 2022

De afgelopen jaren werd er in de GGZ gewerkt met het DBC systeem(het Diagnose Behandel Combinatie systeem). 
Op 1 januari 2022 is het zorgprestatiemodel(ZPM) ingevoerd in de GGZ. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor de GGZ het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Elke prestatie(behandeling of diagnostiek) in het ZPM heeft een bepaald tarief dat jaarlijks landelijk door de NZa (Nederlandse Zorgautoriteit) wordt vastgesteld(NZa tarieven). Elke zorgverzekeraar bepaalt contractueel hoeveel procent(78-89%) zij daar van aan de klinisch psycholoog vergoedt. Voor meer informatie: Wat verandert er voor cliënten in het Zorgprestatiemodel

In het zorgprestatiemodel bepaalt de duur van een consult het tarief. Labyrinthe werkt via het principe "Planning is Realisatie". Labyrinthe gaat uit van de geplande tijd die voor u in de agenda was gepland. Gepland betekent dat starttijd en duur van het consult vóór de geplande start van het consult zijn vastgelegd. Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Bijvoorbeeld: als we een afspraak inplannen van een uur, dan breng ik een uur in rekening, ook al duurt de sessie maar 50 minuten of juist iets langer, bijvoorbeeld 70 minuten. Bij afwijkingen van meer dan 15 minuten t.o.v. de geplande tijd zal het consult worden aangepast op basis van de realisatie (geldt zowel naar boven als naar beneden). Bij aanmelding en intake zal ik u nader informeren over het Zorgprestatiemodel en wat dat betekent voor de facturatie.

Voor meer informatie: Cliëntenfolder LVVP Zorgprestatiemodel

No show

Verschijnt u niet op uw afspraak, dan vergoedt de zorgverzekeraar de kosten van de afspraak niet. Als u een afspraak niet tenminste 24 uur van te voren afzegt, komen de kosten van deze sessie voor uw rekening. Als uw behandelaar mag ik hiervoor zelf een tarief bepalen, bij Labyrinthe zal een bedrag van € 50,00 bij u in rekening gebracht worden. 

 

Klachtenregeling

Indien u klachten heeft over mijn handelswijze of andere aspecten van de behandeling dan kunt u dit met mij bespreken. Een misverstand of miscommunicatie kunnen oorzaken zijn van een klacht. Komen we er samen niet uit of voelt u zich niet voldoende gehoord dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling van de LVVP.

 

Spoedgevallen

De praktijk heeft geen 24-uurs bereikbaarheid of crisisdienst. Indien er sprake is van een spoedgeval kunt u het beste contact opnemen met uw huisarts of na 17.00 uur met de huisartsenpost.

 

Coronavirus

Face to face gesprekken gaan zoveel mogelijk door op de praktijk. Labyrinthe  volgt hierin de richtlijnen van het RIVM. Ik vraag u dan ook om bij klachten, verkoudheid, hoesten, verhoging of koorts niet naar de praktijk te komen. De afspraak kan in zo'n geval altijd via beveiligd beeldbellen met het programma WeSeeDo doorgaan. 

 

Waarneming in verband met vakantie: 

Tijdens vakanties kunt u, zo nodig, terecht bij een collega. Dit wordt met u persoonlijk afgesproken. Vakantieperiodes worden ruim van te voren met u gecommuniceerd. Waarneming is uitsluitend bedoeld voor cliënten die bij mij in behandeling zijn.

Voor zeer dringende zaken en bij crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost.

 

De praktijk is van maandag 15 juli t/m zondag 11 augustus gesloten ivm de zomervakantie. 

Voor cliënten die al in behandeling zijn is waarneming geregeld. In heel dringende gevallen kunt u tijdens kantooruren een beroep op de waarnemers doen.

In week 29, 30 en 31 wordt er waargenomen door Mw. A. Wetzels, 076 5420233

In week 32 wordt er waargenomen door de heer J. de Leuw,

013 5711893.