samen zoeken wij een weg uit het labyrint van uw gedachten

De psychotherapeutische behandelingen van Labyrinthe

Psychotherapie kent vele behandelmogelijkheden, toepasbaar voor diverse omstandigheden. Iedere klacht vraagt om een specifieke aanpak. Bovendien voelt een mens zich bij de ene vorm van therapie prettiger dan bij de andere. Als psychotherapeut heb ik vier hoofdspecialisaties, waardoor ik vele verschillende soorten klachten kan verhelpen en diverse cliënten op hun eigen manier van dienst kan zijn. 

Bij Labyrinthe  worden alleen volwassenen (vanaf 18 jaar) behandeld. Er wordt bij Labyrinthe zowel in de Basis GGZ als in de Specialistische GGZ gewerkt. In 2022 vervalt met de invoering van het Zorgprestatiemodel deze indeling. Er wordt vanaf 2022 behandeld op basis van zorgzwaarte.

 

Procedure

U wordt door de psychotherapeut uitgenodigd voor een eerste gesprek, het intakegesprek, dit is de eerste kennismaking met de psychotherapeut. Tijdens dit gesprek wordt een begin gemaakt met een omschrijving van de door u ervaren klachten en problemen. In het tweede intakegesprek wordt u gevraagd uw levensloop in grote lijnen te vertellen. Dit gaat aan de hand van vragen. Daarnaast kan psychologisch onderzoek/persoonlijkheidsonderzoek aan u worden voorgelegd. Met deze vragenlijsten probeert de psychotherapeut een indruk te krijgen van hoe u over uzelf en uw omgeving denkt, wat voor gevoelens u hebt en hoe u zoal reageert. U moet deze diagnostische vragenlijsten zien als een aanvulling op de gesprekken. Aan de hand van al deze gegevens wordt er een behandelplan opgesteld dat met u besproken wordt. Er wordt in overleg met u bekeken welke technieken het beste bij u en uw klachten passen. De duur van een gesprek is 50/60 minuten en de gesprekken vinden in het begin om de week plaats. Later kan dit veranderen naar een lagere frequentie, dit wordt uiteraard met u overlegd. Ook het aantal sessies en de afronding van de therapie vindt in overleg plaats.

Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie combineert twee vormen van therapie, namelijk die gericht op gedachten patronen (cognities) en die gericht op gedrag. Deze therapievorm werkt vanuit het beginsel dat het samenspel van gedachten en gewoonten problemen in stand kan houden. U wordt zich bewust van uw problematische gedragingen en leert beter passende patronen aan. Hetzelfde geldt voor uw gedachten. Deze brengt u beter in lijn met de realiteit. U richt zich meer op de toekomst en staat positiever in het leven. Voor deze behandeling is uw actieve bijdrage belangrijk. Cognitieve gedragstherapie kan bijvoorbeeld een effectieve behandeling zijn voor angststoornissen, depressies, SOLK (Somatisch Onverklaarde Lichamelijke Klachten) en burn-out klachten.

Neem contact op

Hypnose

Therapeutische hypnose is niet een op zichzelf staande vorm van psychotherapie, maar een methode daarbinnen. Via een verandering in de bewustzijnstoestand – een trance – wordt het gemakkelijker om uw probleem te onderzoeken. Dit is totaal niet onnatuurlijk: mensen maken in hun dagelijks leven regelmatig een trance mee. Het is in wezen net zoiets als dagdromen, maar dan gecontroleerd. We zetten het samen in ter behandeling van uw klacht.

EMDR

De afkorting staat voor Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Deze therapie is effectief voor mensen met een trauma, afkomstig uit een schokkende ervaring. Het is een relatief nieuwe therapie met goede resultaten. Vaak kunnen dagelijkse bezigheden al na 3 tot 4 zittingen weer worden opgepakt. U keert in gedachten terug naar de gebeurtenis in kwestie, en beleeft de bijbehorende gedachten en gevoelens opnieuw. Hierbij krijgt u afleidende opdrachten: Bewegingen met uw ogen of het luisteren naar piepjes. Langzaam vermindert het trauma in hevigheid. U gaat zich weer op het huidige moment richten. De effectiviteit van deze techniek is veelvuldig bewezen.


Contact met Caroline

Mindfulness

Aandachtgerichte cognitieve therapie is een manier om een nieuwe houding te creëren ten opzichte van psychische problemen. Het draait om waarnemen, zonder direct te reageren. Bewuste ademhaling is hierbij van belang. Mindfulness bestaat uit twee componenten. 


In eerste instantie draait mindfulness erom dat u uw eigen aandacht bewust leert besturen. Zo gaat u op zoek naar uw eigen reacties, en probeert u mentale patronen te herkennen. 

De tweede component is het cultiveren van een accepterende houding tegenover de ervaring die volgt op stap 1. Zonder iets te willen veranderen, laat u uw ervaringen, gevoelens en gedachten toe. 

De toepassing van mindfulness stelt u in staat oude, ingesleten en automatische gewoonten te herkennen en los te laten. U schept eigen vrijheid om op een nieuwe manier te handelen.